Werkwijze

1. Eerste consultatie

De stap naar een advocaat hoeft niet groot te zijn. U krijgt duidelijkheid in de kosten en de werkwijze van het kantoor. Tijdens deze consultatie krijgt u een eerste (algemeen) mondeling advies. Indien het probleem niet tot onze praktijkgebieden behoort krijgt u een doorverwijzing naar een meer gespecialiseerd advocatenkantoor.

2. Onderzoek juridisch probleem

In deze fase worden de dossierstukken opgevraagd en bestudeerd.
 Daarna bepalen wij de verschillende mogelijkheden ter oplossing van uw probleem.
 Het kantoor communiceert transparant over de geraamde kosten en verifiëert samen met u of u al dan niet recht heeft op een toepasselijke rechtsbijstandsverzekering.

3. Bemiddelingsverzoek

Een procedure inleiden is niet altijd nodig. 
Er is steeds de mogelijkheid tot overmaking van een bemiddelingsverzoek aan de tegenpartij of een procedure tot oproeping in verzoening voor de rechtbank. Hierbij zijn geen gerechtskosten verschuldigd. Indien de tegenpartij hier niet op ingaat, wordt na uw toestemming, een procedure opgestart voor de rechtbank.

4. Procedure opstarten

De procedure wordt opgestart indien mogelijk bij verzoekschrift, zo niet bij dagvaarding. U kan hierbij steeds rekenen op een accurate begeleiding en toewijding van het kantoor. U wordt stipt op de hoogte gehouden over het verloop van uw zaak.

5. Afhandeling

Wij zorgen voor een juridisch kwalitatieve en efficiënte afhandeling van uw dossier, waarbij alle mogelijkheden worden uitgeput en uw dossier spoedig definitief wordt afgerond, zodat u een tevreden client bent!