Praktijkgebieden

Griet Carlier is gespecialiseerd in verschillende praktijkgebieden.
Hieronder vindt u een overzicht.

 • Jeugd- en familierecht

  • Echtscheiding
  • Onderhoudsvorderingen (echtgenoten, kinderen,…)
  • Omgangs- en verblijfsregelingen
  • Erkenning, voogdij, adoptie
  • Familiaal vermogensrecht (vereffening en verdeling)
 • Strafrecht

  • Als burgerlijke partij of beklaagde
  • Vooronderzoek, strafrechtelijke en burgerrechtelijke verdediging
  • Politierechtbank
  • Correctionele rechtbank
  • Hof van beroep
  • Hof van Assisen
 • Goederenrecht / Eigendomsrecht

  • Huurgeschillen (woningen, handelspanden)
  • Eigendom en mede-eigendom
  • Vorderingen onverdeeldheden
  • Erfdienstbaarheden
  • Erfrecht
 • Handelsrecht / Ondernemingsrecht

  • Invordering facturen
  • Opstellen of nazicht factuurvoorwaarden
  • Contractuele vorderingen
  • Buitencontractuele vorderingen
  • Opstellen handelscontracten
 • Verkeersrecht

  • Verkeersongevallen
  • Verkeersovertredingen
  • Strafrechtelijke verdediging
  • Behartigen burgelijke belangen/burgerlijke partijstelling
 • Aannemingsrecht

  • Verlenen advies
  • Opstellen overeenkomsten
  • Bouwgeschillen (bouwheer, aannemer, onderaannemer, architect)
  • Bijstand bij deskundigenonderzoek
 • Burgerlijke aansprakelijkheid / Verzekeringsrecht

  • Verkeersongevallen
  • Bestuurdersfouten
  • Bouwaangelegenheden
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Lichamelijke schade
  • Materiële schade
  • Medische fouten