Praktijkgebieden

Het kantoor is gespecialiseerd in verschillende praktijkgebieden.
Hieronder vindt u een overzicht.

 • Strafrecht

  Strafrechtelijke verdediging, opstellen burgerlijke partijstelling, deskundig onderzoek/expertise -opstellen vordering lichamelijke en materiele schade, bijstand verhoor politie / onderzoeksrechter, gerechtelijk onderzoek raadkamer, kamer inbeschuldigingstelling, correctionele rechtbank, voorlopige hechtenis, aanstelling medisch deskundig onderzoek/expertise, strafuitvoeringsrechtbank, probatiecommissie, bijstand burgerlijke partij, samenstellen schadevordering en burgerlijke partijstelling, onderzoeksrechter, parket/rechtbank…

  Salduz-wet

  De Salduz-wetgeving beschermt personen die verdacht worden en verhoord worden via een recht op vertrouwelijk voorafgaand overleg met een advocaat en een recht op bijstand door een advocaat tijdens het verhoor. Advocatenkantoor Griet Carlier heeft deze licentie en is ter beschikking voor permanentie.

 • Verkeersrecht

  Verkeersovertreding, verkeersongeval, aansprakelijkheidsprocedure, politierechtbank

 • Personen- en familierecht inclusief familiaal vermogensrecht

  Echtscheiding, onderhouds/alimentatievordering echtgenoten & kinderen, omgangs- en
  verblijfregeling kinderen, bezoekrecht grootouders, afstamming/erkenning voogdij en
  adoptie, vereffening en verdeling na echtscheiding of samenwoonst, erfrecht

 • Aannemings- en bouwrecht

  Bouwgebreken (zichtbare of verborgen), aanmaning bouwrecht, niet respecteren uitvoeringstermijn, contracten bouwheer aannemer architect, 10 jarige aansprakelijkheid van architect en aannemer, deskundig onderzoek (expertise) of bemiddeling, ontbinding aannemingsovereenkomst, schadevergoeding