Praktijkgebieden

Het kantoor is gespecialiseerd in verschillende praktijkgebieden.
Hieronder vindt u een overzicht.

 • Personen- en familierecht inclusief familiaal vermogensrecht

  Echtscheiding, onderhouds/alimentatievordering echtgenoten & kinderen, omgangs- en
  verblijfregeling kinderen, bezoekrecht grootouders, afstamming/erkenning voogdij en
  adoptie, vereffening en verdeling na echtscheiding of samenwoonst, erfrecht

 • Strafrecht

  Strafrechtelijke verdediging, opstellen burgerlijke partijstelling, deskundig onderzoek/expertise -opstellen vordering lichamelijke en materiele schade, bijstand verhoor politie / onderzoeksrechter, gerechtelijk onderzoek raadkamer, kamer inbeschuldigingstelling, correctionele rechtbank, voorlopige hechtenis, aanstelling medisch deskundig onderzoek/expertise, strafuitvoeringsrechtbank, probatiecommissie, bijstand burgerlijke partij, samenstellen schadevordering en burgerlijke partijstelling, onderzoeksrechter, parket/rechtbank…

 • Verkeersrecht

  Verkeersovertreding, verkeersongeval, aansprakelijkheidsprocedure, politierechtbank

 • Huur en handelshuur

  Woninghuur-handelshuur, opstel huurcontracten, opzegging huurder of verhuurder, betalingsachterstand, huurverbreking, huurschade, onbewoonbaarverklaring, huurhernieuwing, onderverhuur, ontbinding huurovereenkomst, verbouwingswerken…

 • Aannemings- en bouwrecht

  Bouwgebreken (zichtbare of verborgen), aanmaning bouwrecht, niet respecteren uitvoeringstermijn, contracten bouwheer aannemer architect, 10 jarige aansprakelijkheid van architect en aannemer, deskundig onderzoek (expertise) of bemiddeling, ontbinding aannemingsovereenkomst, schadevergoeding

 • Incasso onbetaalde facturen

  Aangetekende ingebrekestelling, invordering via dagvaarding, invordering onbetwiste schuldvordering, europees betalingsbevel, opvolging uitvoering gerechtsdeurwaarder, procedure ondernemingsrechtbank

 • Eigendomsrecht

  Koop verkoop, vordering onverdeeldheden, erfdienstbaarheden( recht van overgang,uitweg,..), erfrecht