Kosten & Ereloon

1. Duidelijke afspraken

Hier luisteren wij naar uw probleem en lichten wij u onmiddellijk toe hoe wij onze kosten en ereloon berekenen volgens transparante tarieven.
De algemene voorwaarden worden dan besproken.


2. Transparante communicatie

Tijdens het verloop van uw dossier ontvangt u een transparante ereloonstaat ( provisie of tussentijdse of eind staat) met de vermelding van de geleverde prestaties en kosten.

De tussentijdse of eindstaat bestaat uit 3 delen:

  • dossierkosten: administratieve kosten verbonden aan uw dossier( bv. aantal brieven,…)
  • gerechtskosten:dit zijn griffierechten of deurwaarderskosten
  • ereloon: dit is de vergoeding voor de geleverde prestaties


3. Op maat van uw situatie

Wij bekijken samen met u of u recht heeft op financiele bijstand.

Zo kan het zijn :

  • Dat u recht heeft op een rechtsbijstandsverzekering en u zelf niets hoeft te betalen. Wij verifiëren samen met u of uw verzekeringspolis hiervan voorzien is .
  • Dat u recht heeft op een rechtsplegingsvergoeding en u een forfaitaire vergoeding ontvangt als winnende partij van de verliezende partij volgens vaste criteria.
  • Dat u in aanmerking komt voor een pro deo bijstand in straf- en verkeerszaken inclusief tuchtzaken, wanneer uw inkomen lager is dan een bepaalde grens of wanneer u behoort tot een bepaalde categorie.