Kosten & Ereloon

Een eerste consultatie is voor elke cliënt gratis.
U ontvangt een transparante ereloonnota met vermelding van de geleverde prestaties, kosten en uitgaven.
De ereloonnota bestaat uit drie onderdelen.

Dossierkosten:

  • aanleg dossier
  • verzonden brieven
  • gedactylografeerde bladzijden (buiten brieven)
  • telecommunicatie
  • griffiebons
  • verplaatsingen

Gerechtskosten:

  • de griffierechten (alle rechtstreekse kosten verbonden aan de rechtbank)
  • deurwaarderskosten (voor zover deze niet rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd zijn)

Ereloon:

  • de geleverde prestaties door de advocaat op uw zaak
  • het aangerekende ereloon is afhankelijk van de aard en omvang van de zaak

kostenrechtbank

Misschien hoeft u niets te betalen of kan u een rechtsplegingsvergoeding ontvangen?

U kan de kosten en het ereloon mogelijks verhalen via de rechtsbijstandsverzekering of deels via de rechtsplegingsvergoeding recupereren.

Rechtsbijstandsverzekering
Indien u over een toepasselijke rechtsbijstandsverzekering beschikt, dekt de verzekering de kosten en het ereloon van de advocaat, die door u gekozen werd. Het kantoor verifieert samen met u of uw verzekeringspolis hiervan voorzien is.

Rechtsplegingsvergoeding
Een rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding die de verliezende partij moet betalen aan de winnende partij, volgens vastgelegde criteria.